Managementul riscului


Evaluarea riscului la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor, transpuse în planul de pază și proiectul tehnic al sistemului de alarmă la efracție și a sistemului tehnic de supraveghere video CCTV.

Cuprinde următoarele etape:
 • Identificarea riscului
 • Analiza riscului
 • Evaluarea riscului
 • Tratarea riscului
 • Monitorizare si revizuire

Procesul de evaluare


În funcție de obiectul de activitate al unității, natura bunurilor deținute, numărul de locații, măsurile de securitate deja implementate și a altor criterii, procesul de evaluarea riscului la securitatea fizică va parcurge următoarele etape:
 • Stabilirea intalnirii cu un evaluator de risc, direct la locația unde urmează a se efectua analiza de risc la securitatea fizică sau la sediul central al unității;
 • Detalii preliminare privind analiza de risc la securitatea fizică. Semnarea Acordului de confidențialitate și a Contractului de prestări servicii;
 • Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizică a unității. Stabilirea detaliilor și a documentației necesare pentru efectuarea analizei de risc;
 • Identificarea riscurilor și vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor și personalului unității. Factori externi și interni care pot influența riscurile și vulnerabilitățile
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică și estimarea impactului acestora asupra unității de afaceri;
 • Stabilirea cerintelor, măsurilor și mecanismelor minime de securitate. Calculul gradului de risc și încadrarea acestuia la nivelul corespunzător;
 • Intocmirea raportului de evaluare în urma analizei de risc la securitatea fizică. Prezentarea raportului către conducătorul unitătii;
 • Re-evaluarea (acolo unde este cazul), completarea, semnarea și înregistrarea grilei de evaluare și a raportului final în urma analizei de risc la securitatea fizică.

Documente necesare

 • copie de pe documentul care face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi analizat;
 • copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • planul de pază în cazul obiectivelor preexistente (nu este necesar in cazul obiectivelor care nu au instituită paza cu personal uman conform art. 6 din Normele metodologicede aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor);
 • proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de poliție competent teritorial (doar în cazul obiectivelor preexistente);
 • certificat de calitate și garanție pentru mijloacele de protecție mecanofizice (uși, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genți securizate de transport, compartiment blindat) care să ateste clasa de rezistență la efracție – certificare conform standardelor naționale sau europene de profil;
 • certificat de calitate și garanție pentru echipamentele componente ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor naționale sau europene de profil (doar în cazul obiectivelor preexistente);
 • contractul de prestări servicii încheiat cu societatea specializată de pază și protecție (dacă este cazul)
 • contractul de prestari servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii mentenanță/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate; (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii transport bunuri și valori (dacă este cazul);
 • polițe de asigurare diverse.
gazduire web dezvoltare web