Acasa


Evaluarea de risc la securitatea fizică poate fi definită ca un audit efectuat de un expert în vederea determinării gradului de risc la securitatea fizică la care este supusă unitatea și eficiența măsurilor de securitate implementate.

Evaluarea de risc este o măsura pe care societățile comerciale sunt obligate sa o implementeze pentru a garanta desfășurarea activității comerciale într-un mediu sigur și stabil și siguranța angajaților și a bunurilor.

În conformitate cu H.G. 301/2012, art. 2(1) - adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

Orice activitate de pază care nu se va fundamenta pe o astfel de analiza de risc este ilegala și se sancționează cu amendă de până la 50.000 RON.

Analiza de risc la securitatea fizică este condiția strict necesară pentru depunerea spre avizare a planului de pază al unei unități.

Un evaluator profesionist și experimentat se va asigura de eliminarea factorilor de risc prin implementarea unor măsuri ingenioase, economice și eficiente, care nu vor presupune mari eforturi financiare din partea beneficiarului.
gazduire web dezvoltare web